Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 3904
Điểm GP 1241
Điểm SP 3263

Người theo dõi (151)

Bui Thi Kim Loc
Huy Jenify
Hoàng Hải Yến
Nguyễn Kim Chi

Đang theo dõi (15)

Trúc Giang
Thái Dương
minh nguyet
Trinh Trinh