Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 3331
Điểm GP 1152
Điểm SP 2867

Người theo dõi (133)

Đang theo dõi (15)

Trúc Giang
Thái Dương
minh nguyet
Trinh Trinh