Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 3
Điểm SP 7

Người theo dõi (3)

Vũ tiến đạt
Anh Thư Bùi

Đang theo dõi (27)

Ngố ngây ngô
Cihce
Đăng Khoa
hnamyuh