Bài 2. Vận tốc

Yehudim
Yehudim Hôm kia lúc 21:58

Vận tốc dự định: \(v_{du-dinh}=\dfrac{S}{t}=\dfrac{100}{2,5}=40\left(km/h\right)\)

Đi 3/5 Sab mất: \(t'=\dfrac{\dfrac{3}{5}.100}{40}=1,5\left(h\right)\)

Còn 2/5 Sab, anh ấy phải đi với vận tốc sao cho thời gian đi hết 2/5 Sab là \(t''=2,5-\dfrac{12}{60}-1,5=0,8\left(h\right)\)

\(\Rightarrow v'=\dfrac{S'}{t''}=\dfrac{\dfrac{2}{5}.100}{0,8}=50\left(km/h\right)\)

Bình luận (0)
kudo shinichi
kudo shinichi 17 tháng 1 lúc 21:41

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 15 tháng 1 lúc 17:59

 25m/s = 90km/h

Bình luận (0)
Noob
Noob 16 tháng 1 lúc 8:53

25 m/s = 90 km/h, muốn đổi m/s ra km/h thì lấy m/s nhân 3,6 và ngược lại bạn nhé!

 

Bình luận (0)
phan tiến dũng
phan tiến dũng 16 tháng 1 lúc 15:39

25.3,6=90(km/h)

Bình luận (0)
Codfish_Beatbox
Codfish_Beatbox 17 tháng 1 lúc 16:12

Tóm tắt:

GT:SAB=10km

      SBC=5km

      V1=50km/h

     V2=30km/h

     V3=20km/h

____________

KL: t=? ; SBB'=?

Bài Làm:

Gọi: + t là thời gian đi của 3 xe.

       + A′, B′, C′ lần lượt là các điểm để thỏa mãn điều kiện đề ra của xe 1, xe 2, xe 3.

Chuyển động cơ học

Ta có: SAB'  − SAA' = SAC − SAB′ ⇒ 2SAB′ = SAA + SAC′ ⇒ 2(SAB+SBB′) = SAA′ + 15 + SCC′

⇒ 2(10+V2.t) =V1.t + 15 + V3.t ⇒ 20 + 2.30t = 50t + 15 + 20t ⇒ 20 + 60t = 70t + 15

⇒70t − 60t = 20−15 ⇒10t=5⇒t=0,5(h)

Vậy: Khi đó xe 2 đi được quãng đường là: SBB′ = V2.t = 30.0,5 = 15(km)

 

 

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 13 tháng 1 lúc 22:12

Lần sau tách ra nha bạn, nhìn rối mắt là ko muốn động tay rồi :)

a/ \(s_1=v_1t=38.2=76\left(km\right);s_2=v_2t=30.2=60\left(km\right)\)

\(\Rightarrow\Delta S=S_{AB}-S_1-S_2=140-76-60=...\left(km\right)\)

b/ \(\left(v_1+v_2\right)t'=S_{AB}\Rightarrow t'=\dfrac{S_{AB}}{v_1+v_2}=\dfrac{140}{38+30}=\dfrac{35}{17}\left(h\right)\)

\(S_2=v_2t'=30.\dfrac{35}{17}=...\left(km\right)\) => cách B 30.35/17 (km)

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 12 tháng 1 lúc 22:17

Thời gian người đi xe đạp đi trước người đi bộ là 2h nhưng người đi xe đạp lại nghỉ 1h nên ta coi người đi xe đạp đi trước người đi bộ 1h.

Sau 1h thì người đi xe đạp đi được: S1=12.1=12(km)

Vậy ta có thể coi 2 người bắt đầu đi từ lúc 8h, và khoảng cách giữa 2 người là ΔS=AB−S1=36km

Kể từ lúc 8h thì thời gian để 2 người gặp nhau là:Δt=ΔS12+4=2,25(h)

Vậy 2 người gặp nhau lúc 10h15phút; và cách A là: 

Bình luận (1)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 12 tháng 1 lúc 15:36

Khi vật nằm lơ lửng trong nước thì:

\(F_A=P=5\) (N)

Gọi trọng lượng riêng của vật là \(d_v\), trọng lượng riêng của nước là \(d_n\)

\(\Rightarrow d_n.V_c=d_v.V\)

Theo đề bài: 

\(V_c=\dfrac{3}{4}V\)

\(\Rightarrow d_n.\dfrac{3}{4}V=d_v.V\)

\(\Rightarrow d_v=\dfrac{3}{4}d_n=\dfrac{3}{4}.10000=7500\) (N/m3)

Bình luận (0)
Codfish_Beatbox
Codfish_Beatbox 9 tháng 1 lúc 19:22

Ta có: 90 phút = 1,2 h

Vân tốc của đoàn tàu là:

V=\(\dfrac{s}{t}\)=\(\dfrac{81}{1,2}\)=67,5 (km/h)

Vậy ....

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 9 tháng 1 lúc 19:24

Đổi: 90p = 1,5h

Vận tốc của tàu là:

\(v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{81}{1,5}=54\left(km/h\right)\)

Vậy:....

Bình luận (0)
Phạm Nhật Minh Anh
Phạm Nhật Minh Anh 8 tháng 1 lúc 21:33

Tóm tắt

$s_1=130m$

$t_1=\dfrac{1}{4}$ phút$=15$ giây

$s_1=60m$

$t_2=20$ giây

$v_{tb}=?$

Giải

Vận tốc trung bình của người đi xe đạp trên cả hai quãng đường là:

$v_{tb}=\dfrac{s_1+s_2}{t_1+t_2}=\dfrac{130+60}{15+20}=7,2 (m/s)$

Đáp số: $7,2 (m/s)$

 

 

 

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 8 tháng 1 lúc 21:30

\(v_{tb}=\dfrac{S_1+S_2}{t_1+t_2}=\dfrac{130+60}{\dfrac{1}{4}.60+20}=...\left(m/s\right)\)

Bình luận (0)

\(v_{tb}=\dfrac{6+8}{\dfrac{1}{3}}=42\left(\dfrac{km}{h}\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN