Bài 2. Vận tốc

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Vận tốc là gì?

Bảng số liệu sau cho biết thời gian chuyển động của một số phương tiện di chuyển (chạy bộ, xe máy, xe đạp, tàu hỏa) trên quãng đường 120 m.

❓ Do quãng đường đi bằng nhau, em hãy dựa vào thời gian chuyển động để cho biết chuyển động nào là nhanh nhất, chậm nhất. Sắp xếp thứ tự nhất, nhì, ba, tư cho mức độ nhanh của mỗi chuyển động.

Tính quãng đường đi được của mỗi giá trị trong một giây.

@184300@

Nhận xét: Trên cùng một quãng đường, vật chuyển động càng nhanh khi thời gian chuyển động càng nhỏ. Vật cũng chuyển động càng nhanh khi quãng đường đi được trong một giây càng lớn.

Kết luận:

  • Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động.
  • Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

II. Công thức tính vận tốc

Vận tốc được tính bằng công thức:​​

\(v=\dfrac{s}{t}\)

Trong đó:

  • \(v\) là vận tốc
  • \(s\) là quãng đường đi được
  • \(t\) là thời gian để đi hết quãng đường đó
@184782@@185020@

III. Đơn vị vận tốc

Đơn vị đo của vận tốc phụ thuộc vào đơn vị độ dài quãng đường và đơn vị thời gian. Do đó vận tốc có thể có đơn vị là: mét trên giây (m/s), kilômét trên giờ (km/h), mét trên phút (m/min),...

Đơn vị hợp pháp của vận tốc là mét trên giây (m/s).

tốc kế

Độ lớn của vận tốc được đo bằng dụng cụ gọi là tốc kế (hay đồng hồ vận tốc).


Danh sách các phiên bản khác của bài học này. Xem hướng dẫn
Trúc Giang đã đóng góp một phiên bản khác cho bài học này (12 tháng 5 lúc 16:12) 0 lượt thích

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN