Violympic toán 9

Natsu Dragneel 2005

Cho hình vuông ABCD điểm N trên cạnh AB. Gọi E là giao điểm của CN và DA. Kẻ tia Cx vuông góc với CE cắt AB tại F, M là trung điểm của đoạn thẳng EF. CMR :

a) CE = CF

b) ACE = BCM

c) Khi điểm N di chuyển trên cạnh AB ( N không trùng với A và B ) thì M chuyển động trên 1 đường thẳng cố định.

Giải hộ ​mình ý C với !!!!!!


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN