Câu hỏi của Truong Vu Xuan - Giáo dục công dân lớp 6

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

✈️ Thắp Lên Tiếng Nói 🎺

Topic 9:Ý nghĩa của việc học

Nè bạn ơi,kể mình nghe đi,có khi nào bạn tự hỏi bản thân mình,đại ý như:Sao mình lại dành hơn 12 năm đi học làm gì không?

Gần đây,trên mạng có những phát ngôn kiểu như:”Thà học dở mà kiếm ra tiền còn hơn là thi 25,30 điểm mà không kiếm được đồng nào”;”Thà học dở mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền,…” nêu lên ý kiến rằng việc học không khiến ta thành công,hay chí ít là giúp chúng ta kiếm được tiền.

Thực tế,cũng vẫn có người nghỉ học ngang mà vẫn thành công như Bill Gates,chủ tịch tập đoàn Microsoft,một trong những người giàu nhất thế giới,hay Steve Jobs,người sáng lập Apple danh tiếng.Họ là những minh chứng rõ ràng nhất về những người bỏ học mà vẫn thành công.Nhưng có phải thật sự là việc học là không cần thiết để thành công hay không?
Các bạn hãy suy nghĩ và trả lời cho mình rằng việc học có thật sự quan trọng hay không?Ý nghĩa của việc học là gì?Mình có nhất thiết phải học để thành công không?

Đây là thời gian cho các bạn chuẩn bị,20h mọi người tập trung đông đủ chúng ta sẽ cùng tranh luận.

Nộp tranh tại:https://hoc24.vn/hoi-dap/question/960344.html?auto=1&fbclid=IwAR2HQ4xfZhkzm_BbKksNwzLNJYpFs6-6F2_eH3f_0m9bHDZnILZJAoW65Oo

Thể lệ xem tại:https://hoc24.vn/hoi-dap/question/949313.html

    24 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.