Định lí Pitago

PTM

1.cho hình vuông ABCD,trong hình vuông lấy 1 điểm M sao cho góc MAB = góc MBA=15°.CMR:△MDC là△ đều .

2.cho △ABC có góc A=80°.tính các góc còn lại của △biết rằng có 1 đường thẳng đi qua đỉnh A cắt cạnh BC tại D và △ABD,ADC là các △cân.

3.cho góc xOy cố định, trên Ox lấy điểm M và trên Oy lấy điểm N sao cho OM +ON=m không đổi. CMR:đường trung trực của MN đi qua 1 điểm cố định.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN