Ôn tập Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Nguyễn Thế Kỳ

Cho ΔABC vuông tại A, AC = 80 cm, AB = 60 cm, AF⊥BC. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với BA, đường thẳng này cắt AF kéo dài ở E. Kẻ EM⊥AC, MF cắt BE ở Q.

a) Tính AF, BE, EF, FM, FQ.

b) Chứng minh EC2 = EN.BA + CN.CF

~ GIÚP MÌNH VỚI Ạ!!! Mình cảm ơn các bạn nhiều!


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN