Bài 37 : Đặc điểm sinh vật Việt Nam

dịu nguyễn

Giải thích tại sao nước ta có sự đa dạng sinh học???Mk đg cần gấp mong các bạn giúp mk

vũ tiến đạt
18 tháng 6 2019 lúc 13:23
Bình luận (0)
Vân3007
26 tháng 4 2019 lúc 10:24

Việt Nam có sự đa dạng sinh học vì Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa. Do vị trí địa lý, Việt Nam rất đa dạng về địa hình, kiểu đất, cảnh quan, có đặc trưng khí hậu khác nhau giữa các miền, đặc điểm đó là cơ sở rất thuận lợi để giới sinh vật phát triển đa dạng về thành phần loài, phong phú về số lượng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội, mức độ đa dạng sinh học ở Việt Nam có nhiều thay đổi theo thời gian.

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
26 tháng 4 2019 lúc 13:42

Vì nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Do vị trí địa lý Việt Nam rất đa dạng về địa hình, kiểu đất, cảnh quan, có đặc trưng khí hậu khác nhau giữa các miền. Đặc điểm đó vô cùng thuận lợi để giới sinh vật phát triển đa dạng về thành phần loài , phong phú về số lượng. Tuy nhiên, trong quá trính phát triển kinh tế xã hội, mức độ đa dạng sinh học ở VN có nhiều thay đổi theo thời gian.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN