Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (4)

Nhi nhi
Trịnh Hà

Đang theo dõi (4)

Dòng thời gian