Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ KonTum , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 102
Điểm GP 6
Điểm SP 45

Người theo dõi (8)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

*Cơ hội

- nền kt vn được hội nhập với nền kt trong khu vực

- tạo đk để nền kt vn thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực

-Mở rộng thị trường ra tầm quốc tế.-Việt Nam có cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

-Tạo thêm việc làm,cải thiện đời sống, nâng cao mức sống của người dân

-Việt Nam có cơ hội tham gia tất cả các hoạt động của ASEAN trên các lĩnh vực:Kinh tế,Văn hóa,Giáo dục,Công nghệ.

- tiếp thu nhừng thành tuuwqqj về kh –kt tiên tiến của các nước thành viên để phát triển kt

- có cơ hội, đk thuận lợi để tiếp xúc, học hỏi, giao lưu, hợp tác các nước thành viên về mọi lĩnh vực : giáo dục, văn hóa, khoa học kĩ thuật, kinh tế, công ngệ, y tế,…

-Tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng trong khu vực

- chung tay giải quyết những vấn đề mang tính chất toàn cầu, đảm bảo ổn định chính trị kh vực

- được giao lưu, tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa, truyền thống độc đáo - có điều kiện tiếp thu, học hỏi trình độ quản lý của các nc trong khu vực

*Thách thức

-Chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các nước thành viên trong lĩnh vực kinh tế.

-Sự chênh lệch về trình độ sản xuất,thu nhập so với 1 số nước trong khu vực.

-Sự khác biệt về thể chế, chế độ chính trị.

-Sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các nước - hội nhập dễ bị ‘’hòa tan’’ nguy cơ đánh mất bản sắc và truyền thống dân tộc

- chênh lệch về mức sống và tăng trưởng

- lai căng về văn hóa, du nhập tệ nạn xã hội

- nếu không tận dụng cơ hội đẻ phát triển thì nền kinh tế nước ta có khả năng tụt hậu so với các nước trong khu vực

* sau khoảng thời gian tổng hợp các ý lại vất vả :)))