Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 22
Điểm GP 0
Điểm SP 8

Người theo dõi (27)

Tào Đăng Quang
Kim Taehyungie
Phạm Thu Trang
Park Jimin

Đang theo dõi (89)

Chibi Usa
nguyenngocthuytram
Luhan