Violympic toán 8

Truong Minh Tuan

Phân tích đa thức thành nhân tử : P= 6(x+y)2 + xy -20(x+y) +16

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 5 tháng 4 2019 lúc 21:38

\(P=6x^2+6y^2+13xy-20x-20y+16\)

\(P=6x^2+4xy-8x+9xy+6y^2-12y-12x-8y+16\)

\(P=2x\left(3x+2y-4\right)+3y\left(3x+2y-4\right)-4\left(3x+2y-4\right)\)

\(P=\left(2x+3y-4\right)\left(3x+2y-4\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN