Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 26
Số lượng câu trả lời 36
Điểm GP 0
Điểm SP 14

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (31)

Thanh Dat Nguyen
Sanata
chú tuổi gì
Hùng Nguyễn