CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

ngọc

Al + HCl \(\rightarrow\) Al2O3 + H2

Al2O3 +HCl \(\rightarrow\)​ AlCl3 + H2O

AlCl3 + NaOH \(\rightarrow\)​Al(OH)3 + NaCl

Petrichor
Petrichor 11 tháng 12 2018 lúc 16:01

\(Al_2O_3+6HCl->2AlCl_3+3H_2O\) \(AlCl_3+3NaOH->Al\left(OH\right)_3+3NaCl\)

Bình luận (0)
arthur
arthur 11 tháng 12 2018 lúc 22:23
https://i.imgur.com/5BW7Lw1.jpg
Bình luận (0)
Hoàng Tuấn Đăng
Hoàng Tuấn Đăng 11 tháng 12 2018 lúc 16:06

2Al + 6HCl ===> 2AlCl3 + 3H2 (PT này bạn viết sai sản phẩm nhé !)

Al2O3 + 6HCl ==> 2AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + 3NaOH ==> Al(OH)3 + 3NaCl

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 11 tháng 12 2018 lúc 18:43

2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2

Al2O3 +6HCl ​​ 2AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + 3NaOH ​Al(OH)3 + 3NaCl

Bình luận (0)
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên 11 tháng 12 2018 lúc 19:43

2Al + 6HCl 2Al2Cl3 + 3H2 ( sai phương trình nên t sửa luôn )

Al2O3 +6HCl 2AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + 3NaOH ​Al(OH)3 + 3NaCl

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN