Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 144
Số lượng câu trả lời 85
Điểm GP 0
Điểm SP 17

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (65)

Ngọc Hnue
Nguyễn Duy Khang
Ngố ngây ngô
Monkey D. Luffy
Mo Akino

Dòng thời gian