Violympic toán 9

Hày Cưi

Phân tích đa thức sau thành nhân tử : 4(x-2)(x-1)(x+4)(x+8)+25x2

Nguyễn Thị Cẩm Nhi
9 tháng 11 2018 lúc 9:25

Đặt A=4(x-2)(x+4)(x-1)(x+8)+25x\(^2\)

= \(4\left(x^2+2x-8\right)\left(x^2+7x-8\right)+25x^2\)

Đặt t= \(x^2-8\)

Ta có : A= (t+2x)(t+7x)+25x\(^2\)

= \(4t^2+36xt+81x^2=\left(2t+9x\right)^2\)

=> A=[2(x\(^2\) -8)+9x] =(2x\(^2\) +9x-16)\(^2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN