Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 986
Số lượng câu trả lời 56
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (24)

Hiếu
moon
Thu Trang Phạm
Nijino Yume

Đang theo dõi (9)

Thu Trang Phạm
Bạch Lăng Lăng
Nguyễn Bảo Nhi
Nguyễn Huy Tú
Linh Nguyễn

Dòng thời gian