Bài 4 : Các nước Châu Á

Cao Viết Cường

Vì sao năm 1949 , trên lãnh thổ nước Đúc có hai nhà nước ra đời và 2 chế độ

Lê Thiên Anh
26 tháng 9 2018 lúc 20:16

- Tại Hội nghị Pôxđam, ba cường quốc đã khẳng định nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ; tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít; thỏa thuận việc phân chia các khu vực chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau chiến tranh: quân đội Liên Xô chiếm đóng vùng lãnh thổ phía Đông nước Đức, quân đội Anh chiếm vùng Tây Bắc, quân đội Mĩ chiếm vùng phía Nam, quân đội Pháp được chiếm một phần lãnh thổ phía Tây nước Đức. Nhưng Mĩ, Anh và sau đó là Pháp đã tiến hành riêng rẽ việc hợp nhất các khu vực chiếm đóng của mình, tháng 9 - 1949 lập ra Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức.

- Tháng 10 - 1949 được sự giúp đỡ của Liên Xô các lực lượng dân chủ ở Đông Đức đã thành lập Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức. Như thế, trên lãnh thổ nước Đức đã xuất hiện hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau.- Tại Hội nghị Pôxđam, ba cường quốc đã khẳng định nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ; tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít; thỏa thuận việc phân chia các khu vực chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau chiến tranh: quân đội Liên Xô chiếm đóng vùng lãnh thổ phía Đông nước Đức, quân đội Anh chiếm vùng Tây Bắc, quân đội Mĩ chiếm vùng phía Nam, quân đội Pháp được chiếm một phần lãnh thổ phía Tây nước Đức. Nhưng Mĩ, Anh và sau đó là Pháp đã tiến hành riêng rẽ việc hợp nhất các khu vực chiếm đóng của mình, tháng 9 - 1949 lập ra Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức.

- Tháng 10 - 1949 được sự giúp đỡ của Liên Xô các lực lượng dân chủ ở Đông Đức đã thành lập Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức. Như thế, trên lãnh thổ nước Đức đã xuất hiện hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau.

Bình luận (0)
nguyen thi vang
27 tháng 9 2018 lúc 13:48

- Năm 1949, trên lãnh thổ nước Đức có 2 nhà nước ra đời với 2 chế độ ctrị - xhội khác nhau vì :

+ Theo thỏa thuận của 3 cường quốc là Liên Xô, Mỹ , Anh, quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực phía đông nước Đức, quân đội Mỹ, Anh, Pháp chiếm đóng khu vực phái Tây nước Đức

+ Tháng 9 - 1949 : nhà nước CHLB đức đc thành lập ở Tây Đức

+ Tháng 10-1949 : nhà nước CHDC đức đã ra đời ở Đông Đức

+ Hai nhà nước ở Tây Đức và Đông Đức chịu ảnh hưởng của 2 cường quốc là Mỹ và Liên Xô.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN