Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 234
Số lượng câu trả lời 43
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (25)

Hoàng Minzy
King Sherry
Thuý Đào
jackson
LEKHANHXUAN

Đang theo dõi (8)

Ngọc Lam
SHIZUKA
Mai Trang

Dòng thời gian