Hoàng Minzy

Hoàng Minzy

  • Số câu hỏi 37
  • Số câu trả lời 67
  • Điểm thành tích 7GP 27SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Thị trấn Yên Lập 2


Địa chỉ

Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Liên kết