Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 164
Điểm GP 19
Điểm SP 55

Người theo dõi (25)

dao thuy duong
Min Suga
Spent Dũng

Đang theo dõi (46)

dophihoang
thuhang
Tiểu_Thư_Ichigo
Akiko Akiko

Dòng thời gian


Câu trả lời:

She -> He