Làm tròn số

Ngô Thị Thùy Trang

làm tròn chữ số thập phân thứ hai:7,88

5,235

97,895

100,999

Đoàn Hải Anh
Đoàn Hải Anh 12 tháng 10 2018 lúc 22:12

7,88 xấp xỉ 7,89

5,235 xấp xỉ 5,23

97,895 xấp xỉ 97,90

100,999 xấp xỉ 101,00

Như này mới đúng hay sao ý

Bình luận (1)
Team Lớp 6G THCS Tôn Đức Thắng
Team Lớp 6G THCS Tôn Đức Thắng 26 tháng 10 2018 lúc 21:03

7,88 ≃ 7,9

5,235 ≃ 5,24

97,895 ≃ 97,9

100,999 ≃ 101

Bình luận (0)
Lã Huyền Trang
Lã Huyền Trang 29 tháng 10 2018 lúc 20:42

Làm tròn các số đến số thập phân thứ hai:

7,88 do làm tròn đến STP thứ hai, mà hàng thập phân chỉ có hai số nên giữ nguyên, vậy 7,88=7,88

5,235\(\approx\)5,24

97,895\(\approx\)97,9

100,999\(\approx\)101

Bình luận (0)
Giang Hoàng Văn
Giang Hoàng Văn 29 tháng 10 2018 lúc 21:14

7,88 =7,88

5,235≃5,24

97,895≃97,9

100,999≃101

Bình luận (0)
Gấu
Gấu 23 tháng 8 2018 lúc 14:27

làm tròn số 7,88 đến chữ số thập phân thứ hai thì 7,88 = 7,88

làm tròn số 5,235 đến chữ số thập phân thứ hai thì 5,235 = 5,24

làm tròn số 97,895 đến chữ số thập phân thứ hai thì 97,895 = 97,90

làm tròn số 100,999 đến chữ số thập phân thứ hai thì 100,999 = 101,00

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN