Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 33
Điểm GP 0
Điểm SP 16

Người theo dõi (5)

Galvins
Diệp Ẩn
thi Đỗ

Đang theo dõi (11)

Cung Sư Tử
JungkookBTS
Jeon Jungkook
Link Ka