Violympic toán 8

Easylove

Tìm nghiệm nguyên của phương trình \(y^2x=x^2+x+12\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 3 tháng 11 2020 lúc 17:02

Nhận thấy \(x\le0\) ko phải nghiệm

Với \(x>0\)

\(\Rightarrow y^2=\frac{x^2+x+12}{x}=x+1+\frac{12}{x}\)

\(\Rightarrow x=Ư\left(12\right)=\left\{1;2;3;4;6;12\right\}\)

Thay lần lượt x vào để tìm y

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN