Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 187
Số lượng câu trả lời 491
Điểm GP 19
Điểm SP 279

Người theo dõi (69)

Đang theo dõi (311)

Ngọc Thảo
diuhuyn
Hàn Khả Dii

Dòng thời gian