Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Phước , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 23
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (3)

thuan quan
mikusanpai2k9

Đang theo dõi (5)

thuan quan
Thảo Phương
Karen

Dòng thời gian