Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

yueinworks

hãy viết đa thức sau thành tích của 2 đa thức

3x2 - 4x

Bách Bách
3 tháng 10 2020 lúc 22:23

Bạn chỉ cần thêm bớt con số 4 rồi tách 3X^2 thành là X^2 + 2X^2 rồi nhóm a răng để mà có đc là (X-2)^2 + 2(X^2 - 4) cứ thế mà lm tiếp nha đg còn nữa.

Bình luận (0)
Bách Bách
4 tháng 10 2020 lúc 9:00

T/ có: 3x^2 - 4x

= x(3x - 4)

Là đc thôi chớ k cần lm j thêm nx đâu nha.

Chúc bạn học tốt.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN