Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo...)

Mai Chi Nguyễn

So sánh

a)\(1990^{10}+1990^9và1991^1\)

b)\(8^5và3.4^7\)

các bạn giúp mình với ah!!!!!!!!!!HELP ME!!!!

Nguyễn Lê Phước Thịnh
30 tháng 8 2020 lúc 9:44

a) Ta có: \(1990^{10}+1990^9\)

\(=1990^9\left(1990+1\right)=1990^9\cdot1991>1991=1991^1\)

nên \(1990^{10}+1990^9>1991^1\)

b) Ta có: \(8^5=2^5\cdot4^5=2\cdot4^2\cdot4^5\)

\(=2\cdot4^7< 3\cdot4^7\)

nên \(8^5< 3\cdot4^7\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)