Lê Minh Anh
7 tháng 8 2017 lúc 13:24

UCLN(216,36,90) = 18

BCNN(95,19,456) = 2280

Bình luận (0)
Phú Quý Cát Tường
7 tháng 8 2017 lúc 13:29

thank you

Bình luận (0)
Phú Quý Cát Tường
7 tháng 8 2017 lúc 13:30

bạn có thể hướng dẫn to cặn kẽ hơn không  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN