Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (2)

diuhuyn