Phần mềm trình chiếu

Chọn A

Bình luận (0)
Nông Quang Minh
6 tháng 7 lúc 10:34

A nha

Bình luận (0)
Linh Linh
20 tháng 5 lúc 18:56

B1. Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên đó. Chọn các trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động có sẵn.

B2. Mở bảng chọn Slide Show và nháy Animation Schemes.

B3. Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn bên phải cửa sổ

Bình luận (0)
Bình Trần
10 tháng 5 lúc 20:47

Ý kiến của bạn Long đúng. Tuy có thể sao chép tệp âm thanh vào trang chiếu, nhưng ta không thể cho chạy tệp âm thanh khi trình chiếu bằng cách nháy chuột trên biểu tượng của tệp đó.

Bình luận (0)
Tiệp Vũ
3 tháng 12 2020 lúc 18:49

Phần mềm pp có thêm trang chiếu

Bảng chọn slide show và các hiệu ứng động

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN