Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

tan nguyen
26 tháng 3 2020 lúc 20:16

giải

ta có:

\(\frac{r1}{r2}=\frac{n1^2.r_0}{n2^2.r_0}=\frac{n1^2}{n2^2}\Leftrightarrow\frac{13,25.10^{-10}}{19,08.10^{-10}}=\frac{5^2}{n2^2}\Rightarrow n2=6\)

vậy là quỹ đạo Bohr thưs 6

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hoài Nam
26 tháng 4 2019 lúc 0:46

E2-E1=hc/λ=> E2=hc/λ+E1=\(\frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{121,8.10^{-9}.1,6.10^{-19}}\)-13,6=-3,4 eV

Bình luận (0)
Huỳnh Văn Thiện
4 tháng 4 2018 lúc 9:36

phát ra photon nó cũng sẽ mất năng lượng lun sao?

Bình luận (0)
Lê Quốc Việt
30 tháng 6 2016 lúc 11:34

mỗi bức xạ là 1 tần số => có 3 tần số

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN