Bài 10: Làm tròn số

Thanh Nhung
27 tháng 2 lúc 20:43

Đáp án: D. 32

Bình luận (0)
Dương Nguyễn
27 tháng 2 lúc 20:43

Trung bình cộng của dấu hiệu:

(28 + 30 + 31 + 32 + 36 + 45)/6 = 202/6 \(\approx\) 33

=> Chọn C

Bình luận (0)

làm tròn hàng đơn vị hay bao nhiêu chữ số thập phân vậy em?

Bình luận (1)
Ngố ngây ngô
10 tháng 1 lúc 12:44

Làm tròn lên hàng đơn vị là ra 8 nha

 

Bình luận (0)
Lê Đức An
10 tháng 1 lúc 21:23

8

Bình luận (0)
tran huu dat
10 tháng 11 2020 lúc 21:04

ahhh

I'm stupid

Bình luận (0)
b8d.DreamHero
10 tháng 11 2020 lúc 21:04

WTF???

Bình luận (0)
Hoàng Minh Thư
10 tháng 11 2020 lúc 21:13

I can't not speak English.Please, speak Vietnames

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
7 tháng 11 2020 lúc 17:41

Xem lại đề giùm đi em!

Bình luận (0)
Bùi Thiên Triệu
8 tháng 11 2020 lúc 9:55

Ta có:

\(-2,3653=-2,36530 \)

\(-2,365\left(3\right)\approx-2,36533\)

Ta so sánh phần thập phân thứ 5:

\(0< 3\)

\(\Rightarrow2,3653< 2,365\left(3\right)\)

\(\Rightarrow-2,3653>-2,365\left(3\right)\)

Vậy: \(-2,3653>-2,365\left(3\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Băng Thùy
31 tháng 10 2020 lúc 20:46

15,567 \(\approx\) 15,57
12,6765 \(\approx\) 12,68

Bình luận (0)
huy89 phanhuy
1 tháng 11 2020 lúc 19:08

id nè 941876356

Bình luận (0)
Đinh văn sang
21 tháng 8 2020 lúc 21:13

Khối lượng của một lượng vàng là: 31,1034768.1,20556 = 37,49710749 (g)

37,49710749≈37,5

Bình luận (0)
Đinh văn sang
21 tháng 8 2020 lúc 21:17

Va li đó cân nặng là: 0,45359237.50,99 = 23,12867495 (kg)

Ta có: 23,12867495≈2323,12867495≈23. Vậy va li đó không vượt quá quy định về khối lượng.


Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN