Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 47
Số lượng câu trả lời 4898
Điểm GP 48
Điểm SP 3017

Người theo dõi (56)

Đang theo dõi (9)

_Sunn So Sad_
kirito
Trả lời hết
Sun ...