Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Lê Minh Thư
Lê Minh Thư Hôm kia lúc 20:43

Tóm tắt:

v1 = 6 m/s

v= 2 m/s

v'1 = 4 m/s

v'2 = 4 m/s 

m1 + m2 = 1,5 kg

Vì Fngoại lực = 0 -> lực 2 viên bị hệ kín

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

\(\overrightarrow{p'}+\overrightarrow{p}\\ \Rightarrow\overrightarrow{p'_1}+\overrightarrow{p'_2}=\overrightarrow{p_1}+\overrightarrow{p_2}\\ \Rightarrow m_1\cdot\overrightarrow{v'_1}+m_2\cdot\overrightarrow{v'_2}=m_1\cdot\overrightarrow{v_1}+m_2\cdot\overrightarrow{v_2}\)

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của m1

Vì \(\overrightarrow{v_1}\uparrow\downarrow\overrightarrow{v_2}\)

 \(\Rightarrow m_1\cdot\left(-v'_1\right)+m_2\cdot v'_2=m_1\cdot v_1+m_2\cdot\left(-v_2\right)\\ \Leftrightarrow m_1\cdot\left(-4\right)+m_2\cdot4=m_1\cdot6+m_2\cdot\left(-2\right)\\ \Leftrightarrow-4m_1-6m_1+4m_2+2m_2=0\\ \Leftrightarrow-10m_1+6m_2=0\\ \Leftrightarrow m_1=\dfrac{6}{10}m_2\)

Mà m1 + m= 1,5

\(\Rightarrow0,6m_2+m_2=1,5\\ \Leftrightarrow m_2=\dfrac{15}{16}=0,9375kg\approx0,94kg\\ \Rightarrow m_1=0,56kg\)

Vậy khối lượng của 2 viên bi là:

m1 =  0,94kg

m2 = 0,56kg

Mình không chắc chắn sẽ đúng 100% nên có gì bạn xem xét lại thử nhé!

 

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 16 tháng 1 lúc 16:26

Đổi 36 km/h = 10 m/s

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

\(\overrightarrow{p_{trước}}=\overrightarrow{p_{sau}}\)

Chọn chiều dương trùng với chiều chuyển động ban đầu của xe 1:

\(m_1v_1+m_2v_2=m_1v_1'+m_2v_2'\)

Thay số ta được:

\(5,4.10=5,4v_1+4.6\)

\(\Rightarrow v_1=-5,6\) (m/s)

Vậy xe 1 sau va chạm chuyển động theo chiều ngược lại với vận tốc có độ lớn bằng 5,6 m/s.

Bình luận (1)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 15 tháng 1 lúc 8:31

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng có:

\(\overrightarrow{p_t}=\overrightarrow{p_s}\)

\(\Rightarrow m_v\overrightarrow{v_1}=m_1\overrightarrow{v_1'}+m_2\overrightarrow{v_2}\)

Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của xe 1

\(\Rightarrow3.4=5.3+3v_1'\)

\(\Rightarrow v_1'=-1\) (m/s)

Vậy sau va chạm xe 1 chuyển động ngược trở lại với vận tốc có độ lớn là 1 m/s.

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 14 tháng 1 lúc 8:38

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng có:

\(\overrightarrow{p_t}=\overrightarrow{p_s}\)

\(\left(M+m\right)\overrightarrow{V_0}=m\overrightarrow{v}+M\overrightarrow{V}\)

Chọn chiều dương trùng với chiều chuyển động của tên lửa:

\(\left(M+m\right)V_o=-mv+MV\)

Thay \(M=4000\) kg; \(m=2000\) kg; \(V_o=0\) m/s ta có:

\(0=-2000.500+4000.V\)

\(\Rightarrow V=250\) (m/s)

 

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 8 tháng 1 lúc 13:42

Chữ ông thầy khó coi zl

\(\overrightarrow{p_1}+\overrightarrow{p_2}=\overrightarrow{p}\Rightarrow p_2^2=p_1^2+p^2-2p_1p\cos90^0\)

\(\Rightarrow p_2=\sqrt{m_1v_1^2+mv^2}=...\left(kg.m/s^2\right)\)

\(p^2=p_1^2+p_2^2+2p_1p_2\cos\left(\widehat{p_1;p_2}\right)\Rightarrow\left(\widehat{p_1;p_2}\right)=...\)

 

Bình luận (6)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 30 tháng 12 2020 lúc 13:40

Áp dụng định luật II Newton có:

\(F=ma=20.2=40\) (N)

Vậy lực tác dụng lên vật có độ lớn là 40 N

Bình luận (0)
❄Serious Ƙiйɠ乡
❄Serious Ƙiйɠ乡 30 tháng 12 2020 lúc 19:07

Áp dụng định luật II Newton có:

F=ma=20.2=40F=ma=20.2=40 (N)

Vậy lực tác dụng lên vật có độ lớn là 40 N

Bình luận (0)
Vũ Trung Đức
Vũ Trung Đức 13 tháng 7 2020 lúc 20:58

m1v1+m2v2=(m1+m2)V

=>V=\(\frac{m1v1}{m1+m2}\)=\(\frac{20}{3}\)(m/s)

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 30 tháng 6 2020 lúc 19:34

1:

- Thí nghiệm SternGerlach là thí nghiệm chỉ ra rằng hướng không gian của mômen động lượng bị lượng tử hóa. Nó chứng minh các hệ cấp nguyên tử có những tính chất lượng tử nội tại, và các phép đo trong cơ học lượng tử ảnh hưởng tới hệ đang được đo.

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 28 tháng 6 2020 lúc 6:05

undefined

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN