Đề kiểm tra cuối học kì II - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Góc sẻ chia đề thi :)) Đề môn Hóa nhá, bạn nào muốn mình chia sẻ đề nào thì comment xuống dưới nhé! Bạn nào có nhu cầu làm để check thì cũng làm xuống dưới nha!

ĐỀ CHÍNH THỨC:

Câu 1: (1,5 điểm)

a. Nhiên liệu là gì? Kể tên 3 chất là nhiên liệu rắn mà em biết?

b. Nêu ứng dụng của Etilen

Câu 2: (1,5 điểm)

Có thể dùng dung dịch \(Na_2CO_3\) để phân biệt Axit axetic và rượu etylic đựng riêng biệt trong 2 ống hay không? Nếu được hãy trình bày phương pháp nhận biết và viết PTHH?

Câu 3: (2,5 điểm)

a. Độ rượu là gì? Tính thể tích rượu etylic có trong 200ml rượu \(25^o\)

b. Tính phần trăm cacbon trong hợp chất \(CH_4\)

Câu 4: (2 điểm) Lập các PTHH sau,ghi rõ điều kiện (nếu có)

\(a.CH_3COOH+Zn\rightarrow...+...\\ b.CH_3COOH+NaOH\rightarrow...+...\\ c.C_2H_4+...\rightarrow C_2H_5OH\\ d.C_2H_4+O_2\rightarrow...+...\)

Câu 5: (2,5 điểm)

Cho 4,6 gam kim loại Natri vào cốc chứa rượu etylic cho đến khi chất khí ngừng thoát ra.

a. Tính thể tích khí thoát ra (đktc)

b. Tính khối lượng rượu tham gia phản ứng

c. Este hóa lượng rượu trên với lượng đủ dung dịch axit axetic có axit sunfuric đặc làm xúc tác, đun nóng. Tính khối lượng este etyl axetat thu được biết hiệu suất phản ứng là 60%

\((\)Cho biết: \(C=12,H=1,O=16,Na=23)\)

7 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.