Đề kiểm tra 1 tiết - HKII - Sinh học 6 - Đề 1

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 19 tháng 5 2020 lúc 18:04

Câu 1:

- Cung cấp ô xi và thức ăn cho động vật ở dưới nước.

- Làm thức ăn cho con người và gia súc.

- Làm thuốc

Câu 2:

Giá trị của cây hạt Trần :

+ Lấy gỗ( thông, hoàng đàn,kim giao...)

+Làm cảnh (tuế, bạch đán, trắc bách diệp...)

Câu 3:

Sự đa dạng của ngành thực vật Hạt kín

- Khoảng 300.000 loài, trong đó Việt Nam có khoảng trên 10.000 loài

- Sự đa dạng về môi trường sống: môi trường nước, môi trường cạn, các môi trường đặc biệt

Câu 4:

Hạt trần:

- Cơ quan sinh sản là nón. - Cơ quan sinh dưỡng không đa dạng. - Hạt nằm lộ trên lá noãn hở. - Không có hoa - Có lá kim - Rễ chùm Hạt kín: - Cơ quan sinh sản là hoa, quả hạt. - Cơ quan sinh dưỡng khá đa hạng. - Hạt nằm trong quả. - Có hoa. - Lá đa dạng - Rễ cọc => Đặc điểm quan trọng và nổi nhất để phân biệt đó là có hoa, quả hạt và hạt nằm trong quả ở cây hạt kín. Vì chúng có hạt nằm trong quả, được quả bao bọc và chúng đều có rễ cọc nen được xếp vào loại thực vật hạt kín

Câu 5:

+ Rêu: cơ thể đã có thân, lá: Thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức. - Sinh sản bằng bào tử.

+ Hạt trần: Cơ quan sinh dưỡng: Rễ cọc, thân gỗ, lá kim. - Cơ quan sinh sản: Nón đực, nón cái, hạt nằm trên lá noãn hở. + Hạt kín: Cơ quan sinh dưỡng đa dạng: Rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ...; lá đơn, lá kép... - Cơ quan sinh sản: Có hoa, quả, hạt; hạt nằm trong quả.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 16 tháng 5 2020 lúc 17:47

- Cơ quan sinh dưỡng của cây dương xỉ: rễ, thân , lá.

+ Rễ chùm: gồm nhiều rễ con dài bằng nhau, thường mọc tóa ra từ gốc thân thành một chùm.

+ Thân: màu nâu, có phủ những lông nhỏ.

+ Lá: có nhữnh đốm nhỏ màu xanh đến nâu đậm.

- Cơ quan sinh sản của dương xỉ là túi bào tử.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 7 tháng 5 2020 lúc 15:50

Hạt bị ngập úng: tháo nước cho hạt, ngăn cách hạt vs nguồn nước

Giá rét: căng áo mưa cho hạt, hoặc đốt đèn ủ hạt

Khô hạn: phủ hạt bằng khăn ẩm, tưới nước thường xuyên

Bình luận (0)
ToT_Nguyệt Nha
ToT_Nguyệt Nha 7 tháng 5 2020 lúc 20:05

Hạt bị ngập úng: tháo nước cho hạt, ngăn cách hạt với nguồn nước.

Giá rét: căng áo mưa cho hạt, hoặc đốt đèn ủ hạt.

Khô hạt: ủ hạt bằng khăn ẩm, tưới nước thương xuyên.

Bình luận (0)
Chi Chi
Chi Chi 19 tháng 12 2019 lúc 20:44

Họ thu hoạch những cây có củ vì những củ do rễ biến thành để chứa chất dự trữ cho cây ra hoa,ra quả..Nếu thu hoạch lúc cây ra hoa thì các chất dữ trự trong củ sẽ dồn lên hoa,làm cho chất dinh dưỡng trong củ giảm đi

Bình luận (0)
Phùng Tuệ Minh
Phùng Tuệ Minh 1 tháng 5 2019 lúc 21:01
https://i.imgur.com/aIf3x0k.jpg
Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN