Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 1379
Điểm GP 396
Điểm SP 1097

Người theo dõi (182)

Đang theo dõi (18)