Cơ học lớp 8 - Hỏi đáp

11) Máy điều hòa nhiệt độ làm việc ở chế độ nào để tiết kiệm điện và hiệu quả nhất ?

A: Nhiệt độ nên duy trì từ 23 đến 25 độ C

B: Nhiệt độ nên duy trì từ 22 đến 24 độ C

C:Nhiệt độ nên duy trì từ 24 đến 26 độ C

D: Nhiệt độ nên duy trì từ 21 đến 23 độ C

12) Biện pháp tiết kiệm điện có đầy đủ hợp lí khi sử dụng quạt điện là?

A) Công suất lớn có dự phòng 20% só với thực tế khi sử dụng

B) Công sức nhỏ hơn thực tế sử dụng

C) Cộng suất bằng với thực tế khi dử dụng đã khảo sát

D)Không phải lựa chọn công suất vì tải bao nhiêu thì tiêu thụ bấy nhiêu điện?

13) Những đơn vị; tổ chức và cá nhân đều phải có ý kiến tiết kiệm điện?

a) tất cả mọi đơn vị; tổ chức và cá nhân đều phải có ý thức tiết kiệm điện

b)Những doanh nghiệp tiêu thị điện nhiều phải tiết kiệm

c) cơ quan nhà nước mới tiết kiệm điện

d) chỉ có ngàng điện là có quan tiết kiệm điện

14) Tại sao phải vệ sinh và bão dưỡng quạt ?

A) Để sự dụng quạt tiết kiệm điện hơn

B) Để quạt chạy tốc độ cao hơn

C) tùy vào điều kiện hoạt động của quạt mà vệ sinh; bão dưỡng

D) do quạt hoạt dộng lâu ngày bị bụi bám nhiều

15) Để tiết kiệm điện nên chọn và sử dụng tủ lạnh như thế nào ?

A) giảm thiệu số lần mở tủ và thời gian mở cửa tủ ?

B) nên mua loại tủ có nhiều cưar

C) không nên mua tủ quá cũ; đã sửa lại

D) cả 3 câu A;B;C đúng

16) Những việc làm nào sau đây là tiết kiệm điện

A) ban đêm bật nhiều đèn trong nhà ngoài ngõ

B) xem ti vi xong; tắt ti vi rồi mớ đi ngủ

C) bật đền trang trí cho đẹp

D) để quạt chạy điện sáng khi ra khỏi phòng

17) Trường hợp nào sử dụng tiết kiệm hieuj quả ở gia đình?

A: tắt tất cả các thiết bị sử dụng không cần thiết

B) Tắt các thiết bị khi ra khỏi phòng

C) Hạn chế sử dụng điện và giữ cao điểm

D) tất cả các ý trên

18) Chúng ta nên làm gì để tránh lãng phí điện?

A) để đèn điên sáng trong phòng ngủ

B) chỉ nên sử dụng điện khi cần thiết như bật quạt để hong khô quân áo

C) bật phạt trong phòng thường xuyên để cho thoáng

D) Phải theo dõi bếp điện khi đun nấu

20) Đối tượng nào sau đây cần phải tiết kiệm điện

A) người già ở nhà

B) Người đang độ tuổi lao động ở cơ quan

C) Trẻ em đang đi học

D) tất cả mọi người

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.