Chương V - Sóng ánh sáng

Tử Tử
25 tháng 3 2018 lúc 22:13

a=0.45mm

D=2m=2*10^3mm

i=2mm

a)l=ia/D=4.5*10^-4mm

b)xs5=5i=10mm

xt5=4.5i=9mm

c) kc=xs5+xt5=19mm

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
28 tháng 4 2016 lúc 9:40

Tại điểm M cho vân sáng \(\Rightarrow x_M=ki=k\dfrac{\lambda D}{a}\)

\(\Rightarrow 1,2=k\dfrac{\lambda .2}{4}\)

\(\Rightarrow \lambda = \dfrac{2,4}{k}\)

\(0,4\le \lambda \le 0,75\)

\(\Rightarrow 3,2\le k\le6\)

Suy ra:

 \(\lambda_{min}=\dfrac{2,4}{6}=0,4\mu m\)

\(\lambda_{max}=\dfrac{2,4}{4}=0,6\mu m\)

Bình luận (0)
phynit
Trung tá -
23 tháng 1 2015 lúc 16:32

Câu hỏi trên cũng gần giống với câu này bạn có thể tham khảo: http://hoc24.net/hoi-dap/question/15388.html

Khi chiếu chùm sáng trắng từ trong nước ra không khi, ánh sáng bị tán sắc thì so với phương của tia tới, tia đỏ bị lệch ít hơn so với tia tím (giống với tán sắc xảy ra trên lăng kính)

Do vậy, khi tia màu lục đi là là mặt nước thì tia đỏ, vàng sẽ ló ra, tia tím và lam sẽ bị phản xạ toàn phần trên mặt nước.

Đáp án C.

Bình luận (0)
Huy Huynh Nhat
26 tháng 1 2018 lúc 8:31

Anh em giúp mình với.

Bình luận (0)
phynit
Trung tá -
26 tháng 1 2018 lúc 8:46
Bình luận (0)
phynit
Trung tá -
16 tháng 1 2018 lúc 9:35
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN