Chương II- Động lực học chất điểm

trương khoa
1 tháng 1 lúc 13:45

 

Lực hấp dẫn của Trái đất với Mặt trời ở đây đóng vai trò như lực hướng tâm 

Nên

\(F_{hd}=F_{ht}\Leftrightarrow G\cdot\dfrac{M_s\cdot M_{tđ}}{r^2}=M_{tđ}\cdot\dfrac{v^2}{r}\Rightarrow6,67\cdot10^{-11}\cdot\dfrac{2\cdot10^{30}}{\left(1,5\cdot10^8\cdot10^3\right)^2}=\dfrac{v^2}{1,5\cdot10^8\cdot10^3}\Rightarrow v\approx3\cdot10^4\left(\dfrac{m}{s}\right)\)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Ngân Hòa
28 tháng 12 2021 lúc 9:30

Bạn vẽ hình và phân tích lực giúp mình nha.

a. Ta có: \(v=v_0+at\Leftrightarrow8=0+a.20\Leftrightarrow a=0,4\)(m/s2)

Quãng đường xe đi trong 20 giây đầu là: \(x=\dfrac{1}{2}at^2=\dfrac{1}{2}0,4.20^2=80m\)

b.

Áp dụng định luật II-Niuton ta có: \(\overrightarrow{P}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{F_{ms}}+\overrightarrow{F}=m\overrightarrow{a}\)

\(\Rightarrow F=F_{ms}-ma=N\mu-ma=P\mu-ma=5.10^3.10.0,1-5.10^3.0,4=3000N\)

Bình luận (1)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)