Bài 21. Điện từ trường

❤ ~~ Yến ~~ ❤
10 tháng 4 lúc 7:06

\(\omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}=7906rad/s\)

\(I_0=q_0.\omega=3,95.10^{-5}A\)

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
1 tháng 2 lúc 20:59

\(T=\dfrac{1}{f}=10^{-6}s\)

Năng lượng từ trường trong mạch có giá trị bằng nửa giá trị cực đại của nó sau những khoảng thời gian:

\(t=\dfrac{T}{4}=0,25\mu s\)

=> Ko có đáp án nào đúng

Bình luận (1)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
4 tháng 5 2020 lúc 8:37

a. Hai mảnh ni lông, sau khi cọ xát bằng vải khô và đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau. Vì, sau khi cọ xát bằng vải khô thì chúng nhiễm điện cùng loại nên đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau.
b. Thanh thủy tinh và thanh nhựa, sau khi cọ xát bằng vải khô và đặt gần nhau thì chúng hút nhau. Vì, sau khi cọ xát bằng vải khô thì chúng nhiễm điện trái dấu nên đặt gần nhau thì chúng hút nhau.

Bình luận (0)
█▬█ █ ▀█▀(3)
21 tháng 4 2019 lúc 20:53

ối chết nhầm lớp

Bình luận (0)
█▬█ █ ▀█▀(3)
2 tháng 5 2019 lúc 21:12

ad block hộ em trang nè với ạ

bucqua

Bình luận (0)
ghjgjgjg
1 tháng 11 2019 lúc 19:37

2

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
16 tháng 4 2019 lúc 18:05

\(U_0=\frac{Q_0}{C}\)

\(\Rightarrow W=\frac{1}{2}C.U_0^2=\frac{1}{2}C.\left(\frac{Q_0}{C}\right)^2=\frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C}=3,6.10^{-4}\left(J\right)\)

Bình luận (0)
Ma Đức Minh
17 tháng 3 2019 lúc 8:39

chiều CĐ là chiều dương

vận tốc sau 1s \(v=v_0-gt=20-10.1=10\left(m/s\right)\)

độ cao sau 1s \(h_1=v_0t-\frac{1}{2}gt^2=..,\)

Bình luận (0)
Ma Đức Minh
17 tháng 3 2019 lúc 12:46

b, khi bắt đầu \(v=0\Leftrightarrow v_0-gt=0\Rightarrow t=...\)

\(h_{max}=\frac{1}{2}gt^2=...\)

c, khi \(W=W_đ+W_t=1,5W_t\)

vs \(W_{tmax}=W=mgh_{max},W_t=mgh\)

\(mgh_{max}=1,5mgh\Rightarrow h=\frac{h_{max}}{1,5}=...\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN