Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN

I. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

1. Phải dùng các sóng điện từ cao tần

Những sóng vô tuyến dùng để tải các thông tin gọi là các sóng mang.

2. Phải biến điệu các sóng ngang

 • Dùng một bộ phận gọi là micrô để biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số. Dao động này ứng với sóng âm tần
 • Dùng một một bộ phận khác để "trộn" sóng âm tần với sóng mang ta thu được sóng mang đã biến điệu để truyền từ đài phát tới máy thu. Việc làm này gọi là biến điệu sóng điện từ, bộ phận trộn sóng gọi là mạch biến điệu.

3. Ở nơi thu phải tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần để đưa ra loa. Bộ phận làm việc này gọi là mạch tách sóng. Loa biến dao động điện thành dao động âm có cùng tần số

Khi tín hiệu thu được có cường độ nhỏ, ta phải khuếch đại chúng bằng các mạch khuếch đại.

II. Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản

Một máy phát thanh vô tuyến đơn giản gồm ít nhất năm bộ phận cơ bản:

 • (1) micrô
 • (2) mạch phát sóng điện từ cao tần
 • (3) mạch biến điệu
 • (4) mạch khuếch đại
 • (5) anten phát

III. Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản

Một máy thu thanh đơn giản gồm ít nhất năm bộ phận cơ bản:

 • (1) anten thu
 • (2) mạch chọn sóng
 • (3) mạch tách sóng
 • (4) mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần
 • (5) loa

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN