Bài 22. Sóng điện từ

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

SÓNG ĐIỆN TỪ

I. Sóng điện từ

Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

Đặc điểm của sóng điện từ

  • Sóng điện từ lan truyền được trong chân không với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng \(c=3.10^8\) m/s
  • Sóng điện từ là sóng ngang: vectơ cường độ điện trường \(\overrightarrow{E}\) và vectơ cảm ứng từ \(\overrightarrow{B}\) luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng
  • Dao động của điện trường và từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau
  • Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì cũng bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng
  • Sóng điện từ mang năng lượng
  • Những sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến vài kilômét được dùng trong thông tin liên lạc vô tuyến nên gọi là các sóng vô tuyến

II. Sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển

  • Các phân tử không khí trong khí quyển hấp thụ rất mạnh các sóng dài, sóng trung và sóng cực ngắn nên các sóng này không truyền đi được xa
  • Trong một số vùng tương đối hẹp, các sóng có bước sóng ngắn hầu như không bị không khí hấp thụ
  • Một đặc điểm quan trọng của các sóng ngắn vô tuyến là chúng phản xạ rất tốt trên tầng điện li, trên mặt đất và mặt nước biển như ánh sáng. Do đó chúng truyền đi được rất xa (có thể tới vài chục nghìn kilômét)

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN