Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Minh Đức
Xem chi tiết
phương nguyễn lan
13 tháng 6 2016 lúc 2:00

TXĐ :D=R 

Ta có :\(lim_{x\rightarrow+\infty}\)=lim (-x+3x-1 )=+∞

             \(lim_{x\rightarrow-\infty}\) =lim (-x3 +3x-1 ) =+∞ 

-> đồ thị hàm số ko có tiệm cận 

lại có : y=-3x2+x 

            y' =0 -> \(\left[\begin{array}{nghiempt}x=0\\x=\frac{1}{3}\end{array}\right.\) 

bbt 

 

 
  
  
  

 

Bình luận (0)
Thúy Nguyễn
25 tháng 9 2017 lúc 22:09

20

Bình luận (0)
Phan Anh Huy
21 tháng 12 2017 lúc 20:51

30% hi hi gu người

Bình luận (0)
Nhi Hoàng
Xem chi tiết
Nhi Hoàng
Xem chi tiết
دوشMinhఅందమైన
Xem chi tiết
♠ ♡ Nhật An ♣ ♤
17 tháng 7 2016 lúc 16:41

a) (0 ; -1) ∈ (G) ⇔

          b) m = 0 ta được hàm số  có đồ thị (G0).

          (HS tự khảo sát và vẽ đồ thị).

          c) (G0) cắt trục tung tại M(0 ; -1). => y'(0) = -2.

          Phương trình tiếp tuyến của (G0) tại M là : y - (-1) = y'(0)(x - 0) ⇔ y= -2x - 1.

Bình luận (0)
Phú Gia
Xem chi tiết
Phú Gia
Xem chi tiết
Phú Gia
Xem chi tiết
Nghi Minh
25 tháng 6 2019 lúc 17:37

Hình như gặp ở đâu rồi:

Bình luận (0)
qwerty
Xem chi tiết
Võ Đông Anh Tuấn
17 tháng 9 2016 lúc 9:36

Gọi \(S_n\) là cách thỏa ycđp

Muốn lên và xuống thang n bậc \(\left(n>3\right)\) có 3 cách :

- Bước tới bậc n-1 rồi bước 1 bậc để lên n và xuống 1 bậc: 1 cách.

- Bước tới bậc n-2  rồi bước 2 bậc để lên n, sau đó xuống 2 bậc hoặc bước lên tửng bậc, xuống từng bậc hoặc xuống 2 bậc: 3 cách.

- Bước tới bậc n-3 để lên n rồi xuống thang: 9 cách (lấy theo VD cho nhanh).

Ta có hệ thức truy hồi, với \(n>3\)3

\(S_n=S_{n-1}+S_{n-2}+S_{n-3}\)

Khởi tạo : \(S_1=1,S_2=3,S_3=9\)

Suy ra : \(S_{11}=157+289+531=977\) cách .

Bình luận (0)
ngo thi phuong
Xem chi tiết
Huỳnh Tâm
23 tháng 9 2016 lúc 18:41

gọi tuổi bố và con lần lượt là a, b (a>b>0);

theo đề bài ta có: a - b = 32 (1);

4 năm nữc tuổi bố và con lần lượt là (a + 4) tuổi và (b + 4) tuổi;

theo đề bài ta có (a + 4) = 3*(b + 4) ↔ a - 3b = 8 (2);

từ (1) và (2) ta có hệ pt, giải hệ ra được a = 44; b = 12

 

 

Bình luận (0)