Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Quang Nhân
14 tháng 7 lúc 22:51

\(\dfrac{m}{k}=\dfrac{l}{g}\Rightarrow m=\dfrac{k\cdot\Delta l}{g}=\dfrac{100\cdot0.012}{10}=0.12\left(kg\right)\)

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
6 tháng 1 lúc 22:32

undefined

Bình luận (2)
Hoàng Tử Hà
6 tháng 1 lúc 21:34

a/ \(F_k-F_{ms}=m.a\Rightarrow a=\dfrac{F_k-\mu mg}{m}=\dfrac{2-0,25.0,5.10}{0,5}=1,5\left(m/s^2\right)\)

b/ \(v=v_0+at=1,5.8=12\left(m/s\right)\)

\(F_{ms}=m.a'\Rightarrow a'=-\dfrac{0,25.0,5.10}{0,5}=-2,5\left(m/s^2\right)\)

\(v''^2-v^2=2aS\Rightarrow S=\dfrac{0-12^2}{2.\left(-2,5\right)}=28,8\left(m\right)\)

\(28,8=vt+\dfrac{1}{2}.a't^2=12.t+\dfrac{1}{2}.\left(-2,5\right).t^2\Rightarrow t=...\left(s\right)\)

\(\Rightarrow S'=v\left(t-1\right)+\dfrac{1}{2}.a'\left(t-1\right)^2=...\left(m\right)\)

\(\Rightarrow\Delta S=S-S'=...\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
6 tháng 1 lúc 11:38

Đề bài hỏi gì hả em?

Bình luận (0)
Nguyễn Ngân Hòa
26 tháng 12 2020 lúc 18:20

Bình luận (2)
Hồng Phúc
21 tháng 12 2020 lúc 12:47

Ta có \(P=F_{đh}\Leftrightarrow m=k.\left|\Delta_l\right|\Leftrightarrow m=\dfrac{k.\left|\Delta_l\right|}{g}=\dfrac{50.0,1}{10}=0,5\left(kg\right)\)

Bình luận (0)
Smile
20 tháng 12 2020 lúc 20:33

40 x 0.1 : 10 = 0,4 kg

vậy Phải treo một vật có khối lượng 0.4 kg để lò xo dãn ra 10cm.

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
15 tháng 12 2020 lúc 13:56

Theo định luật Húc có

\(P_1=k\left(l_1-l_0\right)\) 

\(P_2=k\left(l_2-l_0\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}6=k\left(0,18-l_0\right)\\10=k\left(0,2-l_0\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}k=200\\l_0=0,15\end{matrix}\right.\)

Vậy độ cứng của lò xo là 200 N/m và chiều dài ban đầu là 0,15 m hay 15 cm.

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN