Bài 11+12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Alayna
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
5 tháng 6 2022 lúc 21:28

A

Bình luận (1)
•Kᗩ ᑎGᑌYễᑎ✿҈
5 tháng 6 2022 lúc 21:29

a?

Bình luận (2)
Minh (nhưng lại mất nick...
5 tháng 6 2022 lúc 21:29

A

Bình luận (0)
Alayna
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
5 tháng 6 2022 lúc 21:21

A

Bình luận (10)
『ヅMinely』
5 tháng 6 2022 lúc 21:21

A

Bình luận (0)
Mạnh=_=
5 tháng 6 2022 lúc 21:22

A?

Bình luận (0)
Alayna
Xem chi tiết
Dzịt
5 tháng 6 2022 lúc 21:17

B

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
5 tháng 6 2022 lúc 21:18

B.

Bình luận (0)
Minh (nhưng lại mất nick...
5 tháng 6 2022 lúc 21:18

B

Bình luận (0)
Alayna
Xem chi tiết
Dzịt
5 tháng 6 2022 lúc 21:16

29. Hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới lá rộng và lá kim, các loài thú có lông dày tập trung ở:

    A. Đai nhiệt đới gió mùa.                                      B. Đai cận nhiệt gió mùa trên núi.

    C. Đai cận nhiệt đới gió mùa.                              D. Đai ôn đới gió mùa trên núi.

30. Rừng phát triển kém, đơn giản về thành phần loài; rêu,địa y phủ kín thân, cành cây là đặc điểm của:

   A. Đai nhiệt đới gió mùa.                                     B. Đai cận nhiệt gió mùa trên núi.

   C. Đai cận nhiệt đới gió mùa.                               D. Đai ôn đới gió mùa trên núi. 

Bình luận (0)
Alayna
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
5 tháng 6 2022 lúc 21:07

B

B => SGK/51 Địa lí 12

Bình luận (4)
Nguyễn Văn  Bảo
5 tháng 6 2022 lúc 21:05

27 bưởi 

28 dừa 

ko chắc đau

Bình luận (9)
Alayna
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
5 tháng 6 2022 lúc 21:03

C

B?

 

Bình luận (0)
『ヅMinely』
5 tháng 6 2022 lúc 21:04

C

B

Bình luận (0)
Minh (nhưng lại mất nick...
5 tháng 6 2022 lúc 21:05

C

B

Bình luận (0)
Alayna
Xem chi tiết
αβγ δεζ ηθι
5 tháng 6 2022 lúc 21:01

C

Bình luận (0)
Alayna
Xem chi tiết
『ヅMinely』
5 tháng 6 2022 lúc 20:55

C

Bình luận (0)
Nguyễn Văn  Bảo
5 tháng 6 2022 lúc 20:55

dừa

Bình luận (7)
Minh (nhưng lại mất nick...
5 tháng 6 2022 lúc 20:56

C

Bình luận (0)
Alayna
Xem chi tiết
『ヅMinely』
5 tháng 6 2022 lúc 20:47

A

Bình luận (0)
Minh (nhưng lại mất nick...
5 tháng 6 2022 lúc 20:47

A

Bình luận (0)
FAN ST - Hiha
5 tháng 6 2022 lúc 20:49

A

Bình luận (0)
Alayna
Xem chi tiết
Chelsea
5 tháng 6 2022 lúc 20:42

C

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
5 tháng 6 2022 lúc 20:42

C

Bình luận (0)
Minh (nhưng lại mất nick...
5 tháng 6 2022 lúc 20:42

C

Bình luận (0)