Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

BÀI 8:THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN

1. Khái quát về Biển Đông

- Biển Đông là một vùng biển rộng (3,477 triệu km2), lớn thứ hai trong Thái Bình Dương.Vùng biển Việt Nam trong biển Đông

- Là biển tương đối kín.

- Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

2. Ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam

- Khí hậu: Nhờ có Biển Đông nên khí  hậu nước ta mang tính hải dương điều hòa, lượng mưa nhiều, độ ẩm tương đối của không khí trên 80%.

- Địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển đa dạng: vịnh cửa sông, các bờ biển mài mòn, tam giác châu...

- Tài nguyên thiên nhiên vùng biển phong phú khoáng sản, hải sản.

- Thiên tai như bão, sạt lở bờ biển, cát bay, cát chảy.