Bài 1: Chương trình bảng tính là gì

- Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng.

Bình luận (0)
Sunflower
5 tháng 1 lúc 18:17

Là một phần mềm ứng dụng dùng để tổ chức, phân tích và lưu trữ dữ liệu thông qua các bảng tính. Bảng tính được phát triển như là mô phỏng bằng máy tính các bảng tính toán trên giấy. Chương trình hoạt động dựa trên dữ liệu nhập vào trong các ô của một bảng tính. 

Bình luận (0)
huỳnh thanh trúc
5 tháng 1 lúc 18:21

cảm ơn các bạn

Bình luận (0)
lenguyenminhhai
2 tháng 1 lúc 19:13

Bước 1: Bôi đen dữ liệu cần sao chép.

Bước 2: Chọn ô cần sao chép dữ liệu.

Bước 3: Chọn lệnh Copy trong nhóm lệnh Clipboard trong dãy lệnh Home hoặc nhấn tổ hợp Ctrl+C

Bước 4: Chọn ô cần đưa dữ liệu.

Bước 5: Chọn lệnh Paster trong nhóm lệnh Clipboard trong dãy lệnh Home hoặc nhấn tổ hợp Ctrl+V

Bình luận (0)
Tino Cô Đơn
2 tháng 1 lúc 20:23

dễ mà bạn ơi

Bước 1: Bôi đen dữ liệu cần sao chép.

Bước 2: Chọn ô cần sao chép dữ liệu.

Bước 3: Chọn lệnh Copy trong nhóm lệnh Clipboard trong dãy lệnh Home hoặc nhấn tổ hợp Ctrl+C

Bước 4: Chọn ô cần đưa dữ liệu.

Bước 5: Chọn lệnh Paster trong nhóm lệnh Clipboard trong dãy lệnh Home hoặc nhấn tổ hợp ctrl+C  nha

Bình luận (0)
My Lếu Lều
2 tháng 1 lúc 16:44

Cóa aii giúp mih zớiiii hihi

 

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
2 tháng 1 lúc 17:36

Đường biên

Bình luận (0)

Vùng giao nhau giữa cột và hàng gọi là ô tính

Bình luận (0)
Love you
29 tháng 12 2020 lúc 19:30

Chương trình bảng tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán, xây dựng biểu đồ.

Bình luận (1)
Bánh Đậu Xanh
29 tháng 12 2020 lúc 20:57

Chương trình bảng tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán, xây dựng biểu đồ.

  
Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
20 tháng 12 2020 lúc 20:30

Là thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính. Được sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính.

Bình luận (0)
TLyn
20 tháng 12 2020 lúc 21:23

Thanh công thức được sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính.

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
21 tháng 12 2020 lúc 5:14

- Nhập

- Sửa

- Xóa

- Hiển thị nội  dung ô tính đang được kích hoạt

Bình luận (0)
Phương Xuân
17 tháng 12 2020 lúc 20:13

Ai   biết  k

 

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
17 tháng 12 2020 lúc 20:18

Cột: nháy chuột trái vào trước cột mình cần chèn => chọn Insert

Hàng: nháy chuột trái vào trên hàng mình cần chèn => chọn Insert

 

Bình luận (1)
Phạm Trần Hoàng Anh
17 tháng 12 2020 lúc 20:21

Cột: nháy chuột phải vào trước cột mình cần chèn => chọn Insert

Hàng: nháy chuột phải vào trên hàng mình cần chèn => chọn Insert

Bình luận (0)
ly lanh
9 tháng 11 2020 lúc 19:49

có ai ko giúp mik vớikhocroi

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
12 tháng 11 2020 lúc 0:02

a) Quan sát thanh công thức để biết ô tính đang được chọn có chứa công thức hay không.

b) Cách 1:

- Nhấn giữ chuột vào tên cột A.

- Kéo thả chuột đến tên cột C.

Cách 2:

- Nháy chuột vào tên cột A.

- Nhấn phím Ctrl và nháy chuột lần lượt vào tên cột B, tên cột C.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN