Đề thi thử môn Hóa học

Đề thi thử nghiệm THPT Quốc gia môn Hóa học của Bộ giáo dục

Đề số 1

Đề minh hoạ thi THPT Quốc gia môn 2017 Hoá học

Bộ đề số 49 - 20 câu

Bộ đề sô 48 - 20 câu

Bộ đề số 47 - 20 câu

Bộ đề số 46 - 20 câu

Bộ đề số 45 - 20 câu

Bộ đề số 44 - 17 câu

Bộ đề số 41 - 20 câu

Bộ đề số 40 - 20 câu

Bộ đề sô 39 - 19 câu

Bộ đề số 38 - 20 câu

Bộ đề số 36 - 20 câu

Bộ đề số 35 - 20 câu

Bộ đề số 34 - 20 câu

Bộ đề số 33 - 20 câu

Bộ đề số 32 - 20 câu

Bộ đề số 30 - 20 câu

Bộ đề số 29 - 20 câu

Bộ đề số 28 - 20 câu

Bộ đề số 27 - 19 câu

Bộ đề số 26 - 20 câu

Bộ đề số 25 - 20 câu

Bộ đề số 24 - 20 câu

Bộ đề số 23 - 20 câu

Bộ đề số 22 - 20 câu

Bộ đề số 21 - 20 câu

Bộ đề số 20 - 19 câu

Bộ đề số 19 - 20 câu

Bộ đề số 18 - 20 câu

Bộ đề số 17 - 19 câu

Bộ đề số 16 - 20 câu

Bộ đề số 15 - 19 câu

Bộ đề số 14 - 20 câu

Bộ để số 13 - 19 câu

Bộ đề số 11 - 20 câu

Bộ đề số 10 - 20 câu

Bộ đề số 9 - 20 câu

Bộ đề số 8 - 20 câu

Bộ đề số 7 - 19 câu

Bộ đề số 6 - 20 câu

Bộ đề số 5 - 19 câu

Bộ đề số 3 - 20 câu

Bộ đề số 2 - 20 câu

Bộ đề số 1 - 20 câu

Bộ đề số 115 - 20 câu

đề thi THPT QG môn Hóa học 2016 - mã đề136

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA NĂM 2016 (ĐỀ SỐ 5)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA NĂM 2016 (ĐỀ SỐ 4)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA NĂM 2016 (ĐỀ SỐ 3)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA NĂM 2016 (ĐỀ SỐ 2)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA NĂM 2016 (ĐỀ 1)

ĐỀ THI CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA NĂM 2015 (MÃ ĐỀ 357)

Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2013

Đề thi tuyển sinh đại học khối A năm 2013

Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2014

Đề thi tuyển sinh đại học khối A năm 2014